• Nasz codziennik

Już o 7:30, dzieci witane przez opiekunów zaczynają gromadzić się w przedszkolnej świetlicy, nawiązując kontakty z rówieśnikami. Na rozmowach i wspólnych zabawach bardzo szybko mija czas…

Zbliża się godzina 8:00 i trzeba już iść do swoich sal. Przed śniadaniem można jeszcze wiele zrobić – dokończyć rozpoczętą wczoraj pracę plastyczną, nauczyć się nowej piosenki, posłuchać opowiadania…

Każdy posiłek rozpoczynamy modlitwą. Najczęściej brzmi ona tak: „Przyjdź Panie Jezu, siądź razem z nami, jak siadywałeś kiedyś z uczniami. I pobłogosław to pożywienie, byśmy spożyli je z dziękczynieniem.” Po posiłku, wyznaczeni spośród dzieci dyżurni, wycierają stoliki, ustawiają krzesełka, zmiatają resztki z podłogi.

Kolejny, a zarazem najważniejszy punkt codziennego planu dnia to modlitwa poranna w kaplicy, podczas której dzieci polecają Panu Bogu swoich najbliższych, Ojca Świętego i cały świat. W każdej grupie przedszkolnej Siostry prowadzą katechezę, która uczy najmłodszych żywego kontaktu ze Stwórcą.

Przychodzi też czas na dydaktyczne zajęcia programowe, wycieczki, spacery do Lasu Kabackiego. Szczególny nacisk kładziemy na zabawy ruchowe i sportowe odbywające się na świeżym powietrzu.

Dzieci uczestniczą codziennie w różnorodnych zajęciach rozwijających. W zależności od dnia są to: rytmika, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, język angielski, zabawy z tańcem, impresje plastyczne oraz taniec klasyczny i piłkarskie zajęcia sportowe. Objęte też są opieką logopedyczną i psychologiczną.

Przed południem rozpoczynamy obiad, po którym młodsze dzieci udają się na odpoczynek. W tym czasie starsze przedszkolaki wychodzą na plac zabaw, wykonują różnego rodzaju ćwiczenia edukacyjne, bawią się, grają oraz konstruują z klocków.

Ostatni posiłek w przedszkolu, to podwieczorek. Zwykle po nim, dzieci zbierają się na wspólne śpiewy, słuchają bajek lub pracują indywidualnie z nauczycielem.

W czasie Adwentu przedszkolaki uczestniczą w Roratach, wykonują ozdoby na choinkę, uczą się kolęd i przygotowują Jasełka. Podobnie w Wielkim Poście zapoznają się z tradycjami związanymi z tym okresem liturgicznym oraz biorą udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.Atrakcję dla najmłodszych stanowią koncerty muzyczne, a także teatrzyki i występy, przygotowane przez rówieśników z innych grup, rodziców, pracowników przedszkola i wykwalifikowanych artystów.

Czas w przedszkolu szybko mija. O godzinie 16:00 dzieci odbierane są do domu, niektóre zaś przebywają w świetlicy do 17:00.

Aktualności

Najnowsze informacje z życia przedszkola, aktualności, filmiki, wykłady oraz ciekawostki wychowawcze