Warunki

Ubezpieczenie NNW

Wychowankowie naszego przedszkola są ubezpieczeni w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

W razie wypadku dziecka:

Po zakończeniu leczenia powypadkowego dziecka należy złożyć odpowiednie dokumenty do Ubezpieczyciela.

W pierwszej kolejności prosimy o pobranie druku zgłoszenia (plik poniżej), wypełnienie, a następnie zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola w celu opieczętowania i dalszego pokierowania w postępowaniu.

Poniżej znajdą Państwo informacje o Warunkach ubezpieczenia:

Karta Produktu

Dokument z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym - pobierz

Warunki

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW / RODO - pobierz 

Załącznik

Załącznik nr 1 - Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci - pobierz

W Sieci

Dziecko w sieci - pobierz

Formularz

Formularz zgłoszenia szkody - pobierz