O znaczeniu i podstawach dobrej komunikacji - Maria Pietrzak