Przyjęcie

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

O przyjęciu do grupy 3-latków w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Niepokalanek decydują:

 

1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego - FORMULARZ REKRUTACYJNY online
2. Akceptacja katolickiego charakteru przedszkola.

3. Dostarczenie potrzebnej dokumentacji.

4. Rozmowa siostry Dyrektor z rodzicami i dzieckiem – spotkanie indywidualne.
 

Rodziców prosimy o zapoznanie się z dokumentami przedszkola: 

STATUT PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 

Rozmowy z Rodzicami będą prowadzone po indywidualnym ustaleniu terminu. Prosimy, aby na rozmowę przynieśli Państwo wymagane dokumenty, które prześlemy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rekrutacyjnym.

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

 

Rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola zobowiązani są do dnia 3 kwietnia 2023 r. wpłacić bezzwrotnie wpisowe w wysokości 1.000 zł na konto przedszkola:

 

BANK MILLENNIUM 02 1160 2202 0000 0000 3350 1755

 

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka
oraz adnotację: wpisowe do przedszkola


 

Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.